بزرگترین مرجع حرفه ای آموزش نرم افزارهای عمرانی  جهت ورود به بازار کار

آزمون آنلاین

لیبل گذاری مباحث مقررات ملی ساختمان

لیبل گذاری منابع آزمون نظام مهندسی

لیبل گذاری مباحث مقررات ملی ساختمان

بندهای مهم و پر تکرار هر مبحث + سر فصل های مهم مباحث

طبق آخرین ویرایشات مقررات ملی 

مزیت ها:
1- پیدا کردن سریع صفحات و مدیریت زمان در آزمون نظام مهندسی

2- جلوگیری از ورق زدن های مداوم و کنترل تمرکز و جلوگیری از استرس در آزمون

3- آشنایی با مطالب مهم هر مبحث در زمان مطالعه قبل از آزمون

4- کمک به مرور سریع قسمت های مهم در دوران جمع بندی قبل از آزمون

خرید

اولین منبع: سوالات تالیفی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات تالیفی مبحث پنجم ویرایش 1396

1- بیش از 120سوال تالیفی از مبحث5ویرایش1396
2-پاسخ نامه با ذکر صفحه و بندآیین نامه
3-امکان پاسخگویی سریع به سوالات(20ثانیه)
4-مدت زمان مطالعه کامل سوالات:1 ساعت
5-طبقه بندی سوالات بصورت فصل به فصل
6-فایل دوره : دانلودی (PDF)
7-ویژه داوطلبین آزمون نظارت و اجرا و سایر آزمون های استخدامی
8-گارانتی بازگشت وجه
9-پشتیبانی از طریق واتس اپ 09022388700
10-ویژه رشته های عمران و معماری

خرید

دومین منبع: سوالات تالیفی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات مبحث ششم ویرایش 1398

1- بیش از 140سوال تالیفی از مبحث6ویرایش1398
2-پاسخ نامه با ذکر صفحه و بندآیین نامه
3-امکان پاسخگویی سریع به سوالات(25ثانیه)
4-مدت زمان مطالعه کامل سوالات:1 ساعت
5-طبقه بندی سوالات بصورت فصل به فصل
6-فایل دوره : دانلودی (PDF)
7-ویژه داوطلبین آزمون نظارت و اجرا و سایر آزمون های استخدامی
8-گارانتی بازگشت وجه
9-پشتیبانی از طریق واتس اپ 09022388700
10-ویژه رشته های عمران و معماری

خرید

سومین منبع: سوالات تالیفی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات تالیفی مبحث هفتم ویرایش 1398

1- بیش از 100سوال تالیفی از مبحث7ویرایش1400
2-پاسخ نامه با ذکر صفحه و بندآیین نامه
3-امکان پاسخگویی سریع به سوالات(20ثانیه)
4-مدت زمان مطالعه کامل سوالات:1 ساعت
5-طبقه بندی سوالات بصورت فصل به فصل
6-فایل دوره : دانلودی (PDF)
7-ویژه داوطلبین آزمون نظارت و اجرا و سایر آزمون های استخدامی
8-گارانتی بازگشت وجه
9-پشتیبانی از طریق واتس اپ 09022388700
10-ویژه رشته های عمران و معماری

خرید

چهارمین منبع: سوالات تالیفی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات تالیفی مبحث هشتم ویرایش 1398

1- بیش از 110سوال تالیفی از مبحث8ویرایش1398
2-پاسخ نامه با ذکر صفحه و بندآیین نامه
3-امکان پاسخگویی سریع به سوالات(25ثانیه)
4-مدت زمان مطالعه کامل سوالات:1 ساعت
5-طبقه بندی سوالات بصورت فصل به فصل
6-فایل دوره : دانلودی (PDF)
7-ویژه داوطلبین آزمون نظارت و اجرا و سایر آزمون های استخدامی
8-گارانتی بازگشت وجه
9-پشتیبانی از طریق واتس اپ 09022388700
10-ویژه رشته های عمران و معماری

خرید

پنجمین منبع: سوالات تالیفی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات تالیفی مبحث نهم ویرایش 1399

1- 600 سوال تالیفی(تستی) از تمامی فصل های مبحث 9
2-پاسخ نامه تشریحی با ذکر صفحه و بندآیین نامه
3-امکان پاسخگویی سریع به سوالات(30ثانیه)
4-مدت زمان مطالعه کامل دوره:3روز
5-طبقه بندی سوالات بصورت فصل به فصل
6-طبق آخرین ویرایش مبحث9 (ویرایش 99)
7-فایل دوره : دانلودی (PDF)
8-ویژه داوطلبین آزمون نظارت و اجرا
9-تمرکز بیشتر روی فصل های مهم
10-گارانتی بازگشت وجه
11-پشتیبانی از طریق واتس اپ 09022388700

خرید

ششمین منبع :سوالات تالیفی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات تالیفی مبحث دهم ویرایش 1392

1- 250سوال تالیفی(تستی) از مبحث 10 و راهنمای جوش
2-سوالات 14 دوره آزمون های سال های گذشته(150سوال)
3-پاسخ نامه تشریحی با ذکر صفحه و بندآیین نامه
4-امکان پاسخگویی سریع به سوالات(30ثانیه)
5-مدت زمان مطالعه کامل دوره:3روز
6-طبقه بندی سوالات بصورت فصل به فصل
7-فایل دوره : دانلودی (PDF)
8-ویژه داوطلبین آزمون نظارت و اجرا
9-گارانتی بازگشت وجه
10-پشتیبانی از طریق واتس اپ 09022388700
11-ویژه رشته های عمران و معمار

خرید

هفتمین منبع: سوالات تالیفی مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 11 ویرایش 1400

1- بیش از 100سوال تالیفی از مبحث11ویرایش1400
2-پاسخ نامه با ذکر صفحه و بندآیین نامه
3-امکان پاسخگویی سریع به سوالات(20ثانیه)
4-مدت زمان مطالعه کامل سوالات:1 ساعت
5-طبقه بندی سوالات بصورت فصل به فصل
6-فایل دوره : دانلودی (PDF)
7-ویژه داوطلبین آزمون نظارت و اجرا و سایر آزمون های استخدامی
8-گارانتی بازگشت وجه
9-پشتیبانی از طریق واتس اپ 09022388700
10-ویژه رشته های عمران و معماری

خرید

هشتمین منبع: سوالات تالیفی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

نمونه سوال تالیفی مبحث دوازدهم ویرایش 1392

1- بیش از 100سوال تالیفی از مبحث12ویرایش1392
2-پاسخ نامه با ذکر صفحه و بندآیین نامه
3-امکان پاسخگویی سریع به سوالات(25ثانیه)
4-مدت زمان مطالعه کامل سوالات:1 ساعت
5-طبقه بندی سوالات بصورت فصل به فصل
6-فایل دوره : دانلودی (PDF)
7-ویژه داوطلبین آزمون نظارت و اجرا و سایر آزمون های استخدامی
8-گارانتی بازگشت وجه
9-پشتیبانی از طریق واتس اپ 09022388700
10-ویژه رشته های عمران و معماری

خرید
پیشنهاد طلایی :بانک سوالات رو بجای قیمت 415.000 تومان ، فقط با قیمت 295.000 تومان دریافت کنید
بانک سوالات آزمون نظارت و اجرا

1- بیش از 120سوال تالیفی از مبحث5 ویرایش1396
2-بیش از 110سوال تالیفی از مبحث6 ویرایش1398
3- بیش از 100سوال تالیفی از مبحث7 ویرایش1400
4- بیش از 110سوال تالیفی از مبحث8 ویرایش1398
5- بیش از600سوال تالیفی از مبحث 9 ویرایش1399
6-بیش از 250سوال تالیفی از مبحث 10 ویرایش1392 و راهنمای جوش
7- بیش از 100سوال تالیفی از مبحث11 ویرایش1400
8-بیش از 110سوال تالیفی از مبحث12 ویرایش1392

خرید فول پکیج